Hubungi   (0717) 422145, 422965   jurusanteknikelektro.ft.ubb@gmail.com
GALERI VIDEO